fbpx
Saradnja sa svim osiguravajućim kompanijama !!!

Alkalna fosfataza (ALP u krvi)

Kao najvažnija žlezda, jetra ima višestruku ulogu i pruža osnovne informacije o zdravstvenom stanju čitavog organizma. 

Kroz određene analize krvi proveravaju se posebni enzimi jetre, koji služe za procenu njenog pravilnog funkcionisanja, ali i pojave različitih oboljenja. 

Pored ALT i AST enzima, veoma je važan i značaj enzima alkalne fosfataze – ALP u krvi

Akcije i popusti

Paket: A01

Biohemijska analiza krvi

Glukoza, Kompletni Lipidogram, Urea, Kreatinin, Gvozđe, Ukupni bilirubin, AST, ALT, GGT

-46%
1.870 din
1.000 din
Paket: G04

Mega paket pregleda za dame

Ginekološki pregled i ultrazvuk, kolposkopija, ultrazvuk dojki, PAPA test, grupa vaginalnog sekreta, ultrazvuk abdomena, štitne žlezde i donjeg dela stomaka, Krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija, urin i urinokultura sa antibiogramom.

-67%
21.060 din
6.790 din
Paket: A09

Biohemijska analiza krvi-EXTRA

KKS + LF, CRP, Glukoza, Fibrinogen, Lipidni status (Holesterol, Trigliceridi, LDL, HDL, Faktor rizika i index ateroskleroze), ALT, AST, Gama-GT, Ukupni proteini, Urea, Kreatinin, Mokraćna kiselina, Bilirubin ukupni, Natrijum, Kalijum, Alkalna fosfataza, Gvožđe, Urinokultura i Sediment urina.

-37%
4.640 din
2.900 din

Alkalna fosfataza (ALP u krvi) cena

Analiza / Usluga
Vađenje krvi110 din
Alkalna fosfataza150 din

Šta je ALP (alkalna fosfataza) u krvi?

ALP (alkalna fosfataza) predstavlja enzim, čije su najveće koncentracije prisutne prvenstveno u ćelijama jetre i kostima, zatim i u bubrezima, leukocitima, slezini, prostati, tankom crevu i placenti (kod trudnica). ALP u krvi zdravih osoba uglavnom potiče iz jetre, dok alkalna fosfataza u krvi dece potiče iz kostiju. 

U jetri, ALP enzimi smešteni su u žučnim kanalima, odnosno na mestu gde se žuč iz jetre izlučuje u creva i ima veliku ulogu u varenju hrane, tačnije lipida. 

ALP enzimi u kostima proizvode se pomoću posebnih ćelija osteoblasta, koji učestvuju u produkciji kostiju. Sva tkiva poput jetre, kostiju, creva i placente proizvode različite oblike alkalne fosfataze, koji se nazivaju izoenzimi. 

Alkalna fosfataza u krvi najčešće se koristi za dijagnostiku i praćenje bolesti jetre (naročito hepatobilijarnog oštećenja jetre) ili poremećaja kostiju. 

Ona se određuje osobama koje osećaju određene simptome oštećenja jetre (kada se analizira pomenuti marker ALP zajedno sa ostalim enzimima jetre AST i ALT, GGT i bilirubinom), osobama sa oštećenjima koštanog sistema, kao i kod osoba obolelih od malignih oboljenja ili pri dijagnostifikovanju Padžetove bolesti (nepravilan rast kostiju usled nedostatka vitamina D) itd.

ALP analiza i laboratorijsko testiranje

ALP analiza podrazumeva merenje alkalne fosfataze u krvi u cilju skrininga, postavljanja dijagnoze i praćenja bolesti jetre i drugih zdravstvenih stanja.

Ipak, kako za detaljna laboratorijska testiranja sam nivo ALP-a nije dovoljan za proveru i dijagnostiku stanja organizma, ovaj parametar se koristi u kombinaciji sa drugim indikatorima zdravlja. 

Kako se vrši ALP analiza u krvi?

ALP analiza u krvi pripada standardnim laboratorijskim testiranjima, koji se mogu raditi u okviru rutinske provere krvne slike ili ukoliko imate određene simptome koji mogu biti uzrokovani stanjima jetre ili bubrega (umor, opšta slabost, mučnina i povraćanje, bol i otok abdomena, pojava žutice, urin tamne boje itd.) ili povezane sa problemom sa kostima (bolovi u zglobovima, deformisane kosti, učestali prelomi). 

Za ALP analizu potreban je venski uzorak krvi, koji se uglavnom uzima tokom jutarnjih časova. Posebna priprema ne postoji, ali je uobičajeni postupak da se 6 do 12 sati pre davanja krvi na analizu ne konzumira nikakva hrana i ne unosi nikakva tečnost sem vode.  

Ukoliko primate određenu terapiju ili pijete suplemente, trebalo bi to istaći svom lekaru pre laboratorijskih testiranja.

ALP testiranje u Millenium Medic-u

Nivo alkalne fosfataze u krvi može se ispitivati samostalno i to najčešće ukoliko imate određene simptome bolesti jetre ili kostiju ili kao deo kontrolne analize nakon sprovedenog lečenja. Međutim, ALP testiranje ima veći klinički značaj ukoliko se kombinuje sa ostalim parametrima enzima jetre u okviru biohemijskih analiza krvi – transaminazama ALT i AST, GGT, LDH itd. Kompletnu krvnu sliku, kao i navedene enzime jetre možete odraditi potpuno bezbolno i brzo u prijatnom ambijentu Millenium Medic poliklinike i laboratorije

Druga vrsta ALP testiranja podrazumeva test izoenzima ALP-a ili test frakcionisanja alkalne fosfataze. Prilikom ovog testiranja mere se podtipovi ALP, koji ukazuju na mesto povećane produkcije ovog enzima u telu.

Ovi testovi najčešće se rade nakon što se na prethodnim biohemijskim analizama krvi utvrde visoki nivoi ALP. 

Normalne i abnormalne vrednosti alkalne fosfataze

Normalne vrednosti alkalne fosfataze mogu varirati od laboratorije gde se radi analiza. Takođe, tumačenje rezultata prepustite svom lekaru, jer visoki nivoi ALP ne predstavljaju uvek znak problema.

Prilikom razmatranja rezultata, lekar će obuhvatiti više faktora, kao što je stepen povišenosti ALP, druge analizirane parametre i enzime, kao i simptome koje osećate i vaše celokupno zdravlje. 

Povišen nivo ALP može ukazivati na oboljenja jetre ili koštanog sistema, ali može se javiti i kod potpuno zdravih osoba – ALP je obično povišen kod trudnica, zarastanja kostiju nakon preloma, kod dece u adolescenciji, kao i kod starijih osoba usled konzumiranja određenih lekova.

Povišen ALP u digestivnom traktu i crevima može se javiti i nakon masnih obroka kod osoba sa određenom krvnom grupom. 

Abnormalne vrednosti alkalne fosfataze u krvi mogu ukazivati na oštećenja tkiva jetre ili kostiju ili poremećaje normalnih procesa u organizmu i svakako zahtevaju detaljnija ispitivanja. 

Referentne vrednosti alkalne fosfataze 

Kao što smo već naveli, referentne vrednosti alkalne fosfataze zavise od više faktora – laboratorije gde se vrši testiranje, od specifičnih stanja kakva je trudnoća, pola, kao i starosti osobe koja se testira. 

Kod dece, normalne vrednosti ALP kreću se u opsegu:

 • Dete od 0 do 2 godine: 25 – 500 IU/L
 • Dete od 3 do 7 godina: 100 – 400 IU/L
 • Dete od 8 do 12 godina: 179 – 472 IU/L

Kod dečaka u adolescenciji

vrednosti ALP su sledeće:

 • Između 13 i 14 godina starosti: 228 – 650 IU/L
 • Između 15 i 16 godina starosti: 97 – 503 IU/L
 • Između 17 i 19 godina starosti: 67 – 264 IU/L

Kod muškaraca starijih od 20 godina:

 • vrednosti ALP kreću se u opsegu između 78 i 217 IU/L

Kod devojčica u periodu adolescencije

normalni opseg alkalne fosfataze je sledeći:

  • Između 13 i 14 godina starosti: 89 – 435 IU/L
  • Između 15 i 16 godina starosti: 79 – 193 IU/L
  • Između 17 i 19 godina starosti: 50 – 125 IU/L

Kod odraslih žena između 20 i 50 godina starosti

 •  vrednosti ALP kreću se između 54 i 119 IU/L

Kod trudnica

 • vrednosti se kreću između 32 i 418 IU/L, s tim što je alkalna fosfataza fiziološki povišena kod trudnica u trećem trimestru trudnoće 

Kod žena starijih od 50 godina

 •  nivo ALP kreće u rasponu od 68 do 234 IU/L

Povišena alkalna fosfataza u krvi

Ukoliko nalazi pokažu viša odstupanja u odnosu na referentne vrednosti ALP, reč je o povišenoj alkalnoj fosfatazi u krvi. Ona se može javiti pod uticajem različitih faktora i zdravstvenih stanja osobe, pa će i tretman lečenja zavisiti od samog uzroka. 

Uzroci i moguće bolesti povezane s povišenim ALP

Povišene vrednosti ALP mogu ukazivati na probleme koje se odnose na jetru, žuč ili kosti. 

Povišene vrednosti alkalne fosfataze u slučaju bolesti jetre mogu ukazati na pojavu hepatitisa, ciroze jetre, bilijarne opstrukcije i osteomalacije.

U slučajevima opstrukcije žučnih kanala (postojanja kamena, kancera, ožiljnog tkiva) ili upale žučne kese, ALP može biti povišen i do četiri puta u odnosu na normalne vrednosti. 

Povišen ALP može ukazivati na pojačanu razgradnju i bolest kostiju u slučajevima osteoporoze, rahitisa usled nedostatka vitamina D, Padžetove boleti, osteosarkoma, karcinoma i metastaza u kostima, hiperparatireoidizma itd. 

Tumori bubrega, bakterijske infekcije, kao i neuhranjenost mogu pokazati povišen nivo ALP u krvi, dok Hodžkinov limfom, infart miokarda, mijelofibroza, kao i ulcerativni kolitis daju umereno povišene vrednosti alkalne fosfataze. 

 • Tretman i saveti za smanjenje visokih nivoa ALP

Tretmani za smanjenje visokih nivoa ALP zavise prvenstveno od uzroka. Za povišene vrednosti alkalne fosfataze kod trudnica ili dece u razvoju nije potreban nikakav tretman.

Kod pojave neuhranjenosti, smanjenje ALP postiže se uvođenjem potrebnih suplemenata i konzumiranjem zdravih i svežih namirnica (voća, povrća, žitarica, ribe, piletine, mlečnih proizvoda sa malo masti itd.). 

Kod bakterijskih infekcija, povišene vrednosti ALP se dovode u ravnotežu korišćenjem antibiotika ili drugih lekova. 

Osobe koje imaju problema sa jetrom, žučnom kesom ili oštećenjem kostiju, tretmani smanjenja visokih nivoa alkalne fosfataze mogu uključivati laserske terapije, lekove, kao i operativne zahvate. Osobe koje boluju od karcinoma, lečenje baziraju na hemioterapijama, terapijama radijacije i operacijama. 

Niska alkalna fosfataza u krvi

Pojava niske alkalne fosfataze u krvi može se javiti privremeno, nakon operacije srca ili transfuzije krvi. Niski nivo ALP može ukazivati na hipofosfatemiju (sniženu koncentraciju fosfata u krvi), kao i na nedostatak cinka ili na Vilsonovu bolest (poremećaj bakra u organizmu).

Retka metabolička bolest kostiju, poznata i kao hipofosfatazija, može dovesti do ozbiljnog nedostatka alkalne fosfataze u krvi. 

Smanjena ALP češća je kod žena nego kod muškaraca, usled korišćenja određenih oralnih kontraceptivnih lekova. 

ALP kod dece 

ALP kod dece je posebno važan za koštani sistem, jer omogućava njihov normalni rast.

Iz tog razloga, svaki rast kostiju usloviće i povišeni nivo ALP u krvi. To stanje je u potpunosti normalno u periodu puberteta, ali i nakon zarastanja posle preloma kostiju.

Ipak, ponekad povišene vrednosti alkalne fosfataze kod dece mogu biti znak ozbiljnijih stanja i oboljenja, pa je potrebno pratiti ovaj parametar i uporediti ga sa rezultatima ostalih analiza krvi.  

ALP u trudnoći

ALP u trudnoći često pokazuje povišene vrednosti, naročito tokom poslednjeg trimestra.

Ipak kod nekih trudnica, povišen nivo alkalne fosfataze može biti uzrok HELLP sindroma (pojava teškog oblika preeklampsije, koja podrazumeva hipertenziju, oticanje i pojavu proteina u urinu) ili nekod drugog ozbiljnog stanja. 

Značaj redovnih analiza

Kako je nivo alkalne fosfataze u krvi odličan pokazatelj stanja organizma, redovne laboratorijske analize ALP su izuzetno važne za dijagnostiku i praćenje svih navedenih komplikacija i bolesti povezanih sa jetrom ili kostima.

Pravovremeno otkrivanje i praćenje promena u nivou ALP-a može biti ključno u prevenciji i lečenju raznih zdravstvenih stanja.

Zato još danas zakažite ALP testiranje u Millenium Medic poliklinici i laboratoriji i pokažite da ste odgovorni prema sebi i svom zdravlju.

U Millenium Medicu, naš tim stručnjaka koristi najsavremeniju opremu i pristupe u dijagnostici, osiguravajući precizne i pouzdane rezultate. Brinemo o vašem zdravlju sa posebnom pažnjom i profesionalizmom, pružajući vam individualni pristup i savetovanje za sve vaše potrebe.

Kontakt