fbpx
Saradnja sa svim osiguravajućim kompanijama !!!

Ekspertni 4D ultrazvuk

Trudnoća za svaku ženu predstavlja jedinstveno stanje, koje je priprema za najlepšu ulogu materinstva. Ipak, pomenuti period je veoma izazovan, jer tada dolazi do različitih fizičkih i psihičkih promena, kao i promena u hormonskom statusu. Zato je sprovođenje redovne kontrole i praćenja razvoja ploda, ali i zdravlja trudnice veoma važno, kako bi se pravovremeno reagovalo na moguće komplikacije. U našoj Poliklinici, zahvaljujući stručnim ginekolozima i najsavremenijim ultrazvučnim aparatima koje posedujemo, svaki pregled se sprovodi sigurno, jednostavno i detaljno. 

Ultrazvuk predstavlja neizostavno dijagnostičko sredstvo, koje lekaru pruža sve potrebne informacije vezane za posmatranje ploda u materici – od pouzdanog utvrđivanja trudnoće u prvim nedeljama, analize izgleda i građe svih glavnih organskih sistema do otkrivanja eventualnih anomalija itd. Prema protokolu vođenja fiziološke trudnoće, dabl test i ekspertni ultrazvuk predstavljaju dva najvažnija pregleda u trudnoći. 

Ekspertni 4D ultrazvuk cena

Analiza / Usluga
Ekspertski ultrazvuk 4D9.000 din

Šta je ekspertni ultrazvuk i zašto se izvodi?

Ekspertni ultrazvuk predstavlja detaljni pregled, koji se sprovodi u drugom trimestru trudnoće. Pored dabl testa, koji se obavlja od 11. do 14. nedelje trudnoće i ukazuje na verovatnoću postojanja najčešćih hromozomopatija ( Daunov, Edvardsov i Patau sindrom ), ekspertski ultrazvuk je važan i za otkrivanje i dijagnostifikovanje mogućih anomalija ploda. 

Ekspertni ultrazvuk nam daje važne informacije o veličini (težina i rast) ploda, njegovoj poziciji u materici i proceni o mogućem načinu porođaja. Sprovođenje ekspertnog ultrazvuka obuhvata određene korake:

  • morfološke i anatomske analize ( analiza izgleda ploda, kičmenog stuba, moždanih struktura, trbušnog zida i organa trbuha ), 
  • fetalnu ehokardigrafiju ( detaljan pregled srca i krvnih sudova i protoka krvi ) 
  • analizu posteljice ( pozicija, struktura ) i količinu plodove vode

Za razliku od ranijeg 2D i 3D ultrazvuka, 4D ultrazvuk daje preciznije, bolje i kvalitetnije analize. Uz to, 4D ekspertni ultrazvuk pruža i mogućnost roditeljima da prvi put vide svoju bebu, prate njen razvoj, jasnije vide crte lica, pokrete, ponašanje, zevanje, smejanje, što predstavlja neprocenjivo iskustvo. 

Kako se izvodi ekspertski ultrazvuk?

Ekspertski ultrazvuk obavlja se pomoću vizuelnih ultrazvučnih aparata, koji poseduju brojne funkcije ( 3D, 4D, kolor dopler ), čime se omogućuje detaljan pregled. Da bi dijagnostika bila što preciznija, uz savremene aparate, neophodno je i odgovarajuće stručno lice, koje će znati da „čita“ snimke i pravilno tumači rezultate ultrazvuka. 

Ultrazvuk je neinvazivan i ne zahteva nikakvu posebnu pripremu, a zahvaljujući percepciji snimaka u 4D dimenziji, pregled omogućava veću preciznost i mogućnost da se na vreme uoči eventualna anomalija ploda.

Ekspertski ultrazvuk se izvodi po određenom redosledu, a njegova tačnost ( ukoliko se sprovodi pravilno i pod nadzorom stručnog ginekologa ), iznosi između 75 i 85 %. Kod standardnog 2D ultrazvuka, mogućnost utvrđivanja anomalija kreće se do 50 %. 

Ekspertni ultrazvuk u našoj Poliklinici prosečno traje koliko i standardna ultrazvučna kontrola ( između 20 i 40 minuta ). Međutim , ona se može i produžiti u zavisnosti od gestacijske starosti i položaja ploda.

Pregled je potpuno bezbolan i kod nas se sprovodi pod nadzorom ljubaznog i specijalizovanog kadra, koji će vam pomoći da budete opušteni i uživate gledajući svoju bebu. Za početak, neophodno je da se trudnica udobno smesti, legne na leđa i oslobodi stomak. Pregled se sprovodi pomoću sonde i gela, koji pomaže da se obavi sondiranje. Za vreme pregleda, koriste se sve opcije ( 2D, 3D i 4D ), kao i kolor dopler ( za merenje protoka krvi kroz krvne sudove između bebe i majke ). Tokom celog pregleda, ginekolog će vas detaljno upućivati u trenutno stanje vaše trudnoće i objasniti vam sve nedoumice. 

Šta nam otkriva 4D ultrazvuk? Koje su njegove prednosti?

4D ultrazvuk je vrsta pregleda koja omogućava da se, uz pomoć ultrazvučnih talasa visokih frekvencija u četiri dimenzije, dobije što realniji prikaz pokreta ploda i ukaže na sve funkcionalne smetnje sa razvijenim vitalnim organima, protokom krvi kroz tkiva i čitav organizam bebe, kao i otkrivanje poremećaja kod trudnoća koje su rizične. 

Ovakav tip ultrazvuka koristi se za:

  • Procenu rizika od Daunovog sindroma – obuhvata pregled zadebljanja vrata, dužine butne kosti i nadlaktice, razvijene nosne kosti, pregled bubrega, creva, srca itd. 
  • Detaljan izgled svih glavnih organa – simetrija i razvoj lica, da li postoji rascep usne, deformitet stopala i šaka, deformitet skeletnog sistema, analiza kičmenog stuba, problemi u razvoju neurološkog sistema, analiza trbušne duplje ( želuca, dijafragme, mokraćne bešike )
  • Detaljan pregled srca – najčešće anomalije koja se javlja u trudnoći
  • Posmatranje aktivnosti bebe i karakterističnih crta lica – ukoliko su prethodni koraci pokazali da je sa plodom sve u redu, uživanje u bebinim pokretima i mimici su pravi doživljaj.

Rezultati 4D ekspertskog ultrazvuka nisu potpuni i tumače se isključivo sa ostalim nalazima, bez kojih bi pregled bio neadekvatan ( kompletna analiza krvi i urina trudnice, uredan dabl i tripl test, prenatalni test, amniocenteza ). 

Kada se radi ekspertni ultrazvuk?

Ultrazvuk se može raditi u bilo kojoj gestacijskoj nedelji. Ipak, u razvoju ploda najvažnija su dva perioda – 12. nedelja trudnoće ( kada se radi dabl test ) i između 20. i 24. nedelje. Po protokolu vođenja normalnih trudnoća, ovo je najbolje vreme za sprovođenje ekspertnog ultrazvučnog pregleda i jedan od najvažnijih pregleda u trudnoći. U tom periodu su svi glavni organski sistemi dovoljno razvijeni za analizu i detaljan pregled, dok veličina ploda nije toliko velika da bi ometala dijagnostiku. 

Da li 4D ultrazvuk može da šteti bebi?

Ultrazvuk nije štetan ni po majku ni po bebu, međutim, prečesto izlaganje ultrazvučnim talasima može biti štetno. Zato preglede obavljajte po preporuci i dogovoru sa svojim ginekologom, a ne na svoju ruku. 3D i 4D tehnologija je bezbedna koliko i standardni 2D ultrazvučni aparat, tako da nema opasnosti po zdravlje i razvoj ploda i majke.

Gde se može obaviti ekspertni 4D pregled?

Kao što je pomenuto, za pravilno i precizno dijagnostifikovanje i praćenje trudnoće, osim savremenih aparata, neophodno je i znanje posebno edukovanih i stručnih lekara, koji će umeti da izvrše detaljan ekspertni 4D ultrazvuk. Svaki ultrazvučni pregled, pored detaljne analiza ploda, koja je nesumnjivo najvažnija, mora obuhvatiti i razgovor sa trudnicom o porodičnoj anamnezi, opštem zdravstvenom stanju, kao i dati odgovore na sva pitanja vezana za trudnoću. U našoj Millenium Medic Poliklinici radimo u službi vašeg zdravlja i sa posebnom pažnjom pristupamo svakoj trudnici. Posebni ugođaj i emotivni trenutak vašeg prvog susreta sa bebom, možete dobiti u vidu 3D slika i 4D snimka na disku, kao podsetnik na jedan prelepi period života. 

Kontakt