fbpx
Saradnja sa svim osiguravajućim kompanijama !!!

PAPA test

Šta je PAPA (Papanikolau) test?

PAPA test, koji se još naziva i Papanikolau test ili skraćeno PAP test predstavlja najpouzdaniju dijagnostičku screening metodu za praćenje promena na grliću materice. Na osnovu toga, ovaj test služi za rano otkrivanje karcinoma grlića materice. Ako uzmemo u obzir statistiku da je karcinom grlića materice drugi najzastupljeniji malignitet kod žena odmah posle karcinoma dojke, od izuzetne je važnosti da se žene okrenu preventivi kao jednom od najpouzdanijih načina brige o zdravlju. U tome je ženama najpouzdaniji saveznik upravo PAPA test koji predstavlja najindikativniju metodu detektovanja promena na grliću materice. 

Sve naše akcije i popuste pogledajte ovde.

papa test

PAPA test cena

Analiza / Usluga
0 din

Kako se radi PAPA test?

PAPA test se radi na osnovu uzorka ćelija sa površine grlića materice i iz cervikalnog kanala, najčešće u sklopu kompletnog ginekološkog pregleda. Ova metoda je bezbolna i jednostavna, a izvodi se pomoću štapića i četkice. Dobijeni uzorak se potom procenjuje tako što se stavi na staklenu podlogu i zatim analizira pod mikroskopom, odnosno, šalje se na citološko ispitivanje, kojim se dolazi do informacija o tome da li postoje određene patogene ćelije. 

Pored ranog otkrivanja raka grlića materice, ova metoda je veoma uspešna i za detetkovanje prisustva infekcija, upala i drugih vrsta kanceroznih stanja u vaginalnoj oblasti. Važno je napomenuti da PAPA test predstavlja indikativnu metodu za prisustvo predkanceroznih ili kanceroznih stanja na grliću materice, ali se njime ne uspostavlja konačna dijagnoza. Ukoliko na osnovu rezultata postoji sumnja na karcinom, u tom slučaju se pacijentkinja upućuje na dalje, detaljnije dijagnostičke metode kako bi se utvrdilo prisustvo kancerogenih ćelija. Svakako se preporučuje da se PAPA test radi u kombinaciji sa kolposkopijom, jer se kombinacijom ove dve dve metode umnogome pospešuje tačnost i pouzdanost dijagnostike. 

PAPA test redovno treba da radi svaka seksualno aktivna žena. Preporuka za svaku ženu je da uradi PAPA test na svakih šest meseci, a minimalno jednom godišnje, u cilju preventivnog praćenja stanja grlića materice i generalno, reproduktivno zdravlje žene. 

Grupe PAPA testa 

Rezultati dobijeni PAPA testom se klasifikuju u pet grupa. U nastavku saznajte više o datoj klasifikaciji, odnosno, šta koja grupa znači.

  • I grupa – Prva grupa PAPA testa predstavlja negativan, odnosno, uredan nalaz. Ukoliko se rezultati pacijentkinje klasifikuju u prvu grupu, to znači da nisu detetkovane abnormalne ćelije u uzorku.
  • II grupa – Druga grupa takođe spada u negativan nalaz, odnosno, ukazuje na to da je nalaz negativan na prisustvo intraepitelijalnih lezija ili maligniteta, ali da su prisutne određene upale, inflamotorne ćelije, benigne reaktivne ili reparativne promene. 
  • III grupa – Treća grupa spada u suspektivan nalaz. To znači da su u nalazu detektovane abnormalne (ili atipične) ćelije. U ovu grupu sekreta spada više uzročnika vaginalnih infekcija, odnosno bakterije. Ovaj nalaz može da ukazuje i na postojanje određenih reaktivnih promena.
  • IV grupa – Ukoliko nalaz pacijentkinje pripada IV grupi PAPA testa, to znači da postoji sumnja na nezanemarljive promene u tkivu ili na prisustvo prekancerogenih ćelija. Ovaj nalaz se naziva još i karcinom in situ, što predstavja promene lokalizovane na površini sluzokože. U slučaju ovih rezultata uzorka, lekar upućuje pacijentkinju na dalje analize kako bi se detaljnije utvrdilo stanje. 
  • V grupa – Ova grupa rezultata uzorka predstavlja najteži stadijum, odnosno da su već prisutne maligne ćelije u tkivu. U slučaju ovih rezultata neophodne su dalje analize kako bi se utvrdilo tačno stanje pacijentkinje i što pre započelo sa adekvatnom terpijom i medicinskim merama. 

Inlamacija – na šta se tačno odnosi?

Inflamacija (upala, zapaljenje) po definiciji predstavlja lokalizovanu reakciju tkiva povredu, iritaciju ili infekciju. Javlja se kao posledica porasta koncentracije proteina akutne faze u krvi. Po toku trajanja inflamacija može biti akutna, subakutna i hronična. Najčešće se inflamacijom označavaju rezultati iz druge grupe PAPA testa, koji ukazuju da je prisutan određeni upali proces u vaginalnom području. Ovo stanje ne mora biti alarmantno, ali svakako jeste indikativno da postoji određeni problem koji bi trebalo detaljnije ispitati kako bi se blagovremeno sprovela odgovarajuća terapija. 

Koliko se čekaju rezultati PAPA testa?

Rezultati PAPA testa su relativno brzo spremni. Čekanje na rezultate PAPA testa može da varira od 24 do 48 sati, u zavisnosti od načina obrade uzorka, ali u proseku rezultati budu spremni i u kraćem vremenskom roku. 

PAPA test u trudnoći

Da bi se trudnoća odvijala pravilno, potrebno je da žena u toku planiranja trudnoće, pre samog začeća, uradi sve neophodne analize kako bi imala uvid u svoje reproduktivno zdravlje (i zdravlje u celini). U slučaju postojanja određenih problema, najbolje je da se oni otklone pre samog začeća, odnosno, da žena ostvari trudnoću tek nakon što se uvrdi da je poptuno zdrava i da ne postoje nikakvi ginekološki problemi. 

Ipak, pošto trudnoća zahteva velike mere predostrožnosti, svaka trudnica je u obavezi da uradi PAPA test u okviru redovnih pregleda po ostvarivanju trudnoće, ukoliko on nije urađen u proteklih šest meseci. Uz Papanikolau test radi se i opšti ginekološki pregled, kontrola cervikalnog i vaginalnog brisa, uz ultrazvučne preglede koji su sastavni deo ginekoloških pregleda trudnica. 

Potrebno je da trudnica uradi PAPA test i u slučaju prisustva određenih tegoba ili suspektnih stanja, kao što su nepredviđena krvarenja u bilo kom stadijumu trudnoće, atipičnog citološkog nalaza, potvrđene HPV infekcije u brisu, kao i ako tokom pregleda spekulumom grlić materice iz bilo kog razloga izgleda sumnjivo. 

Akcije i popusti

Paket: G01

Ginekološki paket Standard

Ginekološki pregled, ginekološki ultrazvuk, PAPA, kolposkopija

-56%
9.910 din
4.300 din
Paket: G02

Ginekološki paket Extra

Ginekološki pregled, ginekološki ultrazvuk, PAPA, kolposkopija, 3 brisa (Hlamidija, Mikoplazma, Ureaplazma)

-62%
13.240 din
4.900 din
Paket: G03

Ginekološki paket Premium

Ginekološki pregled, ginekološki ultrazvuk, PAPA, kolposkopija, 3 brisa (Hlamidija, Mikoplazma, Ureaplazma), ultrazvuk dojki

-64%
16.240 din
5.800 din
Paket: G04

Mega paket pregleda za dame

Ginekološki pregled i ultrazvuk, kolposkopija, ultrazvuk dojki, PAPA test, grupa vaginalnog sekreta, ultrazvuk abdomena, štitne žlezde i donjeg dela stomaka, Krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija, urin i urinokultura sa antibiogramom.

-67%
21.060 din
6.790 din
Paket: G05

Sistematski ginekološki pregled Standard

Ginekološki pregled, ginekološki ultrazvuk, PAPA, kolposkopija, cervikalni i vaginalni bris sa antibiogramom

-59%
11.230 din
4.500 din
Paket: G06

Sistematski ginekološki pregled Extra

Ginekološki pregled, ginekološki ultrazvuk, PAPA, kolposkopija, cervikalni i vaginalni bris sa antibiogramom, hormoni štitne žlezde (T3, T4, TSH) i kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom

-57%
13.540 din
5.800 din
Paket: G07

Sistematski ginekološki pregled Premium

Ginekološki pregled, ginekološki ultrazvuk, PAPA, kolposkopija, ultrazvuk dojki, cervikalni i vaginalni bris sa antibiogramom

-65%
14.230 din
4.900 din
Kontakt