fbpx
Brzi antigenski test 1.500 din, rezultat za 15 min

PTH hormon

PTH hormon – hormon razvoja i raspoloženja

Paratireoidni ili PTH hormon predstavlja hormon koji se luči iz paratireoidnih ili paraštitnih žlezda, koje su smeštene u prednjem delu vrata, iza štitne žlezde. Paraštitne žlezde deo su endokrinog sistema i veoma su sitne, veličine zrne pirinča, a broj žlezda može varirati od dva do šest (najčešće četiri). Iako su male, njihova uloga u organizmu je izuzetno važna. Funkcija PTH hormona ogleda se u regulaciji metabolizma kalcijuma, fosfata i vitamina D.

Kalcijum je veoma važan mineral u organizmu čoveka, koji učestvuje u izgradnji kostiju, ali i prenosu nervnih impulsa, kontrakcije mišića, sekreciju hormona itd. Od njegove koncentracije u telu, zavisiće i aktivnost paratireoidnih žlezda. 

PTH hormon cena

Analiza / Usluga
Vađenje krvi110 din
PTH intact1.000 din

Kada je nivo kalcijuma nizak, PTH hormon povećava koncentraciju pomenutog minerala u krvi, tako što razgrađuje kalcijum iz kostiju ili vrši apsorpciju kalcijuma u bubrezima i u crevima preko vitamina D. Kada nivo pomenutog minerala poraste, lučenje PTH hormona prestaje. Istovremeno, paratireoidni hormon snižava koncentraciju neorganskog fosfata u krvi, izlučujući ga preko bubrega. 

Visok ili nizak nivo PTH hormona mogu uzrokovati zdravstvene probleme sa kostima, bubrezima, kao i promene u koncentraciji kalcijuma i vitamina D u organizmu.

Vrednosti PTH hormona

Ukoliko krvna slika pokazuje abnormalnosti koncentracije kalcijuma u telu, uglavnom se pacijent dalje upućuje na analizu PTH i proveru rada paratireoidne žlezde. Nivo PTH hormona se može odrediti laboratorijski, putem krvi. Uglavnom se ovaj parametar analizira ako nalazi pokazuju povišeni ili sniženi nivo kalcijuma u krvi, tj. hiperkalcemiju ili hipokalcemiju.

Povišeni nivo kalcijuma u krvi može biti propraćen i bolovima u stomaku, mučninom, umorom, bolovima u kostima i mišićima, učestalim mokrenjem, jakom žeđi itd. Niži nivo kalcijuma može izazvati pojavu depresije, osećaja trnjenja ruku, nogu i usta, grčeve u mišićima i nepravilan srčani ritam. 

Za pripremu PTH analize, savetuje se da ne jedete 10 sati pre vađenja krvi i ne pijete lekove i suplemente dan pre testiranja, što će prethodno odobriti vaš lekar. 

Prilikom laboratorijske analize, mere se vrednosti tri različita oblika paratireoidnog hormona, a rezultati se izražavaju u pikogramima po mililitru (pg/ml):

N- terminal (amino-terminalni fragmenti) – između 8 i 24 pg/ml

– C-terminal (karboksi-terminalni fragmenti) – između 50 i 330 pg/ml

– celi molekuli PTH – između 10 i 56 pg/ml.

Povišen PTH hormon ili hiperparatireoidizam

Ukoliko PTH analiza pokaže povišeni nivo paratireoidnih hormona, to može biti posledica prekomerno aktivnih paratireoidnih žlezda. Ovakvo zdravstveno stanje naziva se primarni hiperparatireoidizam i predstavlja poremećaj metabolizma kalcijuma, fosfata i vitamina D. Visok nivo PTH hormona je najčešće signal bolesti, a uzrok može biti adenom jedne paratireoidne žlezde, hiperplazija celukopnog paratireoidnog sistema, ali i karcinom paraštitnih žlezda. Adenom jedne ili više paratireoidnih žlezda je najučestaliji uzrok ovog stanja. Treba istaći da su posledice hiperparatireoidizma na celokupni organizam veoma ozbiljne, a ukoliko se stanje ne leči, skraćuje životni vek osobe. 

Vodeći znak pomenute bolesti je povišen nivo kalcijuma u krvi, čija koncentracija raste zbog povećane resorpcije kostiju, povećane apsorpcije u crevima i smanjene urinarne eliminacije. Koncentracija fosfata u krvi se snižava, kao i vrednosti vitamina D.

Dijagnoza hiperparatireoidizma postavlja se na osovu povišenog nivoa PTH, povišenog kalcijuma, sniženog nivoa fosfata i vitamina D u krvi, a potvrđuje se ultrazvučnim pregledom vrata i scintigrafijom paraštitnih žlezda. Tretman lečenja primarnog hiperparatireodizma je isključivo hirurški. 

Sekundarni hiperparatireoidizam se ne javlja usled prekomernih aktivnosti paraštitnih žlezda, već usled povećanog lučenja hormona u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji ili usled naslednog deficita vitamina D. 

Povišen PTH hormon – simptomi

S obzirom da se simptomi povišenog PTH hormona razvijaju postepeno i bez očiglednih znakova, više od polovine pacijenata i ne zna da boluje od primarnog hiperparatireoidizma. Zato je asimptomatski hiperparatireoidizam treće po učestalosti endokrinološko oboljenje, koje se naročito javlja kod žena posle menopauze. Ono se registruje laboratorijskim rezultatima koji pokazuju povišene vrednosti kalcijuma. 

Na dugotrajno povišen nivo kalcijuma u krvi ukazuju sledeći simptomi: depresija, hronični umor, nesanica, bolovi u kostima, zglobovima i mišićima, osteoporoza, poremećaj srčanog ritma, povišen pritisak, kamen u bubregu itd. 

Kako smanjiti nivo PTH hormona?

U lakšim asimptomatskim slučajevima, smanjenje nivoa PTH hormona podrazumeva konzervativno lečenje – primenu odgovarajućeg dijetetskog režima, veći unos natrijum-hlorida, diuretika i drugo. Ukoliko konzervativni način lečenja ne pomogne, primenjuje se operativno lečenje. Kod težih slučajeva, hirurška intervencija paratireoidnih žlezda je jedini način smanjenja nivoa PTH hormona.

Nizak nivo PTH hormona ili hipoparatireoidizam

Hipoparatireoidizam predstavlja stanje nastalo usled pojave niskog nivoa PTH u krvi ili lučenja biološki neaktivnog PTH hormona. Kao posledica ovog poremećaja javlja se nizak nivo kalcijuma i povišen nivo fosfata, odnosno hipokalcemija i hiperfosfatemija. 

Simptomi hipoparatireoidizma mogu biti kontrakcije i grčevi mišića ruku i nogu, smanjenje snage srčane kontrakcije, umor, anksioznost, Parkinsonova bolest, suva koža sa gubitkom dlakavosti, gljivične infekcije, pojava katarakte, oštećenje zuba itd. 

Uzroci nastanka pomenutog poremećaja najčešće su hirurške intervencije uklanjanja paratireoidnog aparata ili oštećenja krvnih sudova koji dovode krv do PTH žlezda. Kod pojedinih slučajeva, smanjen nivo PTH javlja se usled naslednog poremećaja u strukturi gena za sintezu pomenutih hormona. Nizak nivo PTH može biti posledica taloženja gvožđa, smanjenja koncentracije magnezijuma u organizmu, sifilisa, tuberkuloze i drugo.  

Dijagnoza hipoparatireoidizma postavlja se laboratorijskim pregledom PTH hormona, uz pregled nivoa kalcijuma u krvi, kao i ultrazvučnim pregledom paraštitnih žlezda. Lečenje podrazumeva korišćenje suplemenata kalcijuma i vitamina D, koji se mogu uzimati oralno ili intravenski. 

Akcije i popusti

Paket: A01

Biohemijska analiza krvi

Glukoza, Kompletni Lipidogram, Urea, Kreatinin, Gvozđe, Ukupni bilirubin, AST, ALT, GGT

-46%
1.870 din
1.000 din
Paket: A07

Analiza svih 6 polnih hormona Premium

FSH, LH, Prolaktin, Progesteron, Testoster. , Estradiol.

-26%
4.730 din
3.500 din
Kontakt