fbpx
Saradnja sa svim osiguravajućim kompanijama !!!

Sedimentacija

Prilikom medicinskog pregleda, lekar može uputiti pacijenta u laboratoriju na analizu krvi. Nakon uzimanja uzorka krvi kod pacijenta, krv se dodatno laboratorijski obrađuje. To je efikasna metoda koja lekarima pomaže u dijagnostici i praćenju opšteg stanja pacijenta. 

U slučaju sumnje na brojne bolesti ili upale u organizmu, između ostalog često se proverava sedimentacija eritrocita u krvi. U savremenoj medicini je to rutinska procedura kojom se mogu dobiti informacije o prisustvu zapaljenskog procesa u organizmu. Određuje se pacijentima na rutinskom medicinskom pregledu, osobama koje imaju zapaljenska oboljenja ili simptome koji sugarišu autoimune ili maligne bolesti.

Lekar može posumnjati na upalu ili bolest u organizmu ukoliko pacijent ima simptome koji su povezani sa njima. Ti prateći simptomi mogu biti: glavobolja, gubitak apetita, anemija, bolovi u vratu ili ramenima, ukočenost zglobova, groznica, gubitak težine.

Sedimentacija eritrocita je važan klinički indikator koji može varirati zavisno od fizioloških ili patoloških uslova. Određuje se zajedno sa kompletnom krvnom slikom. Indirektno ukazuje na novonastalu infekciju, ali i hroničnu upalu, otok ili bol.

Sve naše akcije i popuste pogledajte ovde.

Upala može biti izazvana na različite načine. Javlja se kao kratkoročan odgovor imunog sistema posle traume, povrede ili infekcije. Međutim, može postati i hronična, kada se javlja tokom dužeg vremena, uporedo sa autoimunim bolestima ili nekim vrstama tumora.

sedimentacija eritrocita

Sedimentacija cena

Analiza / Usluga
Vađenje krvi110 din
Sedimentacija140 din

Šta je sedimentacija eritrocita

Sedimentacija eritrocita je vrsta laboratorijske analize koja se radi iz uzorka krvi. Podrazumeva brzinu kojom se eritrociti (crvena krvna zrnca) talože na dno epruvete. Količina eritrocita koja padne na dno epruvete može se očitati i izražava se u milimetrima stuba krvi za sat vremena. Rezultati testa sedimentacije eritrocita otkrivaju koliko milimetara bistre tečnosti (plazme) ima na gornjem delu epruvete.

Brzina kojom se eritrociti spuštaju u epruvetu zavisi od gravitacije. U normalnim uslovima, tokom jednočasovnog ispitivanja u kontrolisanom ambijentu, eritrociti se sporo talože i ostavljaju mali sloj plazme iznad ćelija. Ukoliko postoji upala u organizmu, jetra stvara povećan broj proteina koji utiču na slepljivanje eritrocita. Tako, udruženi, oni postaju teži i brže padaju na dno epruvete, čime se podiže vrednost sedimentacije.

Sedimentacija eritrocita može biti u porastu nakon najmanje 24 sata od nastanka infekcije. Čak i kada se radi o blažoj upali, vrednosti sedimentacije su u porastu. Ako je reč o akutnoj fazi, kada se organizam kratkoročno bori sa stimulansom, sedimentacija će opasti za 4–6 dana.

Sama sedimentacija nije specifičan indikator koji kazuje lekaru gde se tačno nalazi upala kod pacijenta ili šta je uzrokuje. Za otkrivanje uzroka zapaljenja, koriste se markeri poput CRP-a i sl. Sedimentacija je samo jedan od pomagača koji može poslužiti kao dodatni dokaz o prisustvu upale u organizmu. 

Prednost sedimentacije je u tome što se testiranje odvija na jednostavan i pristupačan način. Određuje se iz uzorka krvi pacijenta. Može se izvršiti tkz. makrometodom, kada se koristi veća količina venozne krvi. Mikrometoda se uglavnom primenjuje u slučajevima testiranja male dece, kada se za uzorak uzima manja količina kapilarne krvi.

Pacijent nije u obavezi da se pridržava posebnih priprema pre odlaska na laboratorijski test. Obično se uzorak krvi uzima u jutarnjim časovima i natašte.

Normalna sedimentacija – referetne vrednosti

Referentne vrednosti sedimentacije eritrocita uzimaju se kao normalne vrednosti kod zdravih osoba. One zavise od uzrasta i pola pacijenta. Povećavaju se s godinama, a kod žena je vrednost sedimentacije generalno veća nego kod muškaraca.

Normalne vrednosti sedimentacije kod odraslih žena mlađih od 50 godina su manje od 20 mm/h. Za žene starije od 50 godina, normalne vrednosti su manje od 30 mm/h. 

Za muškarce mlađe od 50 godina – manje od 15 mm/h, a starije od 50 godina – manje od 20 mm/h. 

U dečijem uzrastu, normalnim vrednostima smatraju se intervali 0–2 mm/h za novorođenčad, a za decu do puberteta 3–13 mm/h. 

Povišena sedimentacija eritrocita

Povišenost sedimentacije zavisi i od fizioloških i od patoloških uslova. Na privremeni porast vrednosti sedimentacije eritrocita u krvi mogu uticati fiziološki faktori. Usled povišene temperature organizma, taloženje eritrocita se može dodatno ubrzati. Uzroci mogu biti: trudnoća, broj godina, menstruacija, gojaznost, konzumiranje alkohola ili hrane pre laboratorijskog testa, kovid. 

U toku trudnoće ili menstruacije, posle obilnih obroka i kod starijih osoba, može doći do blagog porasta vrednosti sedimentacije eritrocita. U stanjima anemije, zbog smanjenog broja eritrocita, mogu se očitati više vrednosti sedimentacije, koje nisu verodostojne. Kod pacijenata sa kovidom, pored odstupanja od normalnih vrednosti drugih relevantnih parametara, javlja se i povišena vrednost sedimentacije.

Povišena vrednost sedimentacije u krvi svakako je signal za dalja ispitivanja. Zbog toga je lekar u obavezi da posmatra ovaj laboratorijski test u kombinaciji sa drugima i prati celokupno stanje pacijenta. 

Povišena sedimentacija eritrocita u krvi može ukazivati na bakterijsku, virusnu ili gljivičnu infekciju. Često je uzrok povreda, te autoimunih ili malignih bolesti. Može značiti i neuspešnost terapije ili razvitak i pogoršanje zapaljenskih bolesti. 

Nema razloga za strah ako je sedimentacija povišena tokom kraćeg vremenskog perioda. Umereno povišena sedimentacija javlja se sa upalom, trudnoćom, infekcijom, starenjem.

Ukoliko je sedimentacija povišena tokom dužeg vremenskog perioda, može biti signal za neka oboljenja. Često se odnosi na oboljenja bubrega, anemiju, bolesti štitne žlezde, tuberkulozu pluća, infekciju srca, neke oblike tumora. 

Izuzetno povišena sedimentacija je ona čije vrednosti prelaze 100 mm/h. Ona signalizira postojanje neke patološke bolesti. To mogu biti upale krvnih sudova, nekrotizirajući vaskulitis, reumatska polimijalgija, multipli mijelom, limfom.

Međutim, analiza vrednosti sedimentacije eritrocita ne treba biti jedina i konačna pri dijagnostikovanju pacijentovog stanja. Neki ljudi imaju urođenu povišenu sedimentaciju eritrocita u krvi, a da ne pate ni od kakve bolesti. Neke bolesti ne povećavaju sedimentaciju, te njene normalne vrednosti ne isključuju prisustvo bolesti. Ljudi oboleli od nekih vrsta tumora obično imaju izrazito povišenu sedimentaciju, iako nemaju upalu. 

Zato je potrebno uraditi i dodatne laboratorijske analize, kako bi ih lekar uporedio i utvrdio pravi uzrok povišene sedimentacije. Na taj način će lekar utvrditi dijagnozu pacijenta i odrediti mu adekvatnu terapiju.

Niska sedimentacija eritrocita

Niska sedimentacija eritrocita u velikom broju slučajeva nije razlog za brigu. Uzroci snižene vrednosti sedimentacije eritrocita u krvi su različiti. Lekovi iz grupe antipiretika i analgetika mogu uticati na to da se snize vrednosti sedimentacije. 

Snižena sedimentacija može isključiti prisustvo upale visokog intenziteta. Uz kombinaciju sa drugim parametrima i simptomima, može ukazati na efikasnost terapije. 

Međutim, snižene vrednosti ne isključuju pojavu zapaljenja niskog intenziteta. Mogu ukazati na povećan broj leukocita, bolesti jetre, zastojnu srčanu slabost, visok nivo šećera u krvi, anemiju srpastih eritrocita. U tom slučaju, trebalo bi se posavetovati sa lekarom radi detaljnije analize.

Pri donošenju dijagnoze, u slučaju kada pacijent ima sniženu sedimentaciju, lekar se mora oslanjati i na druge faktore. Mora se uzeti u obzir i porodična anamneza, druga laboratorijska ispitivanja i ostali simptomi pacijenta.

Sedimentacija se meri kada se sumnja na upalu ili bolest u organizmu, u praćenju napretka bolesti i reakcije na terapiju. Kada se tokom nekog vremena prati stanje pacijenta, porast vrednosti sedimentacije može značiti povećanje upale ili neželjenu reakciju na terapiju. Ukoliko se vrednosti smanjuju ili se pokazuju kao normalne, mogu ukazivati na dobar odgovor na lečenje.

Postoje i izuzeci, kada su vrednosti sedimentacije više ili niže od normalnih, a da takvo stanje nije uzrok bolesti. Ukoliko su pak vrednosti sedimentacije normalne, ne mora nužno značiti da ne postoji upala ili oboljenje u organizmu. Iako je sedimentacija eritrocita korisna laboratorijska analiza, tek na osnovu celokupnog stanja i pregleda pacijenta može se precizirati njena vrednost.

Kontakt