fbpx
Saradnja sa svim osiguravajućim kompanijama !!!

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvuk se u medicini koristi na osnovu saznanja iz fizike da se zvuk veće frekvencije od 20.000 herca (ultrazvuk) nejedako prostire kroz različite sredine i odbija (reflektuje) od „granice“ između sredina različitih gustina. Ultrazvučni talasi emituju se pomoću sondi (koje mogu biti raznih oblika i veličina), a posle odbijanja talasa od unutrašnjih organa na ekranu se dobija slika unutrašnjih organa.ultrazvuk

U poliklinici i laboratoriji Millenium Medic, pored specijalističkih pregleda i analiza krvi, moguće je uraditi i sledeće ultrazvučne preglede:

 • Abdomena
 • Male karlice
 • Urotrakta
 • Dojki i pazušnih regija
 • Mekih tkiva i zglobova
 • Štitne žlezde
 • Karotida
 • Srca
 • Kolor dopler krvnih sudova
 • Donjih i gornjih ekstremiteta
 • Transkranijalni dopler
 • Ginekološki utrazvučni pregled

Abdomen

Ultrazvuk abdomena (stomaka) predstavlja nezaobilazni metod u dijagnostici organa gastrointestinalnog i genitourinarnog trakta, pored laboratorijskih analiza krvi i urina. Ovim pregledom prikazuje se struktura različitih organa trbušne duplje: jetre, žučne kese, žučnih puteva, pankreasa, slezine, bubrega, nadbubrežnih žlezdi, mokraćne bešike, velikih krvnih sudova abdomena (aorte, bubrežnih krvnih sudova…), eventualno prisustvo limfnih nodusa, slobodne tečnosti ili tečnih kolekcija.

Kada raditi ovaj pregled?

Ultrazvučni pregled abdomena treba vršiti kod sledećih simptoma:

 • bol u trbuhu ili leđima
 • muka, povraćanje
 • nadutost
 • neobjašnjivo mršavljenje
 • osećaj težine
 • naglo uvećanje trbuha
 • povrede
 • nejasna febrilna stanja.

S obzirom da se radi o jednostavnoj i bezbednoj dijagnostici, našim pacijentima savetujemo da preventivno jednom godišnje urade ultrazvuk abdomena, kako bi na vreme otkrili promene i sprečili razvoj bolesti.

Priprema za ultrazvučni pregled abdomena sastoji se u ne unošenju hrane minimum 4-6h pre pregleda. Dva do tri dana pre pregleda poželjno je ne uzimati hranu koja stvara gasove (pasulj, grašak, boranija, itd…), hranu sa mnogo ostataka, bogatu biljnim vlaknima kojih ima najviše u žitaricama, voću i povrću. Takođe je potrebno popiti oko 2-3 čase tečnosti 1,5h pre pregleda i ne mokriti.

Mala karlica

Kvalitet i količina informacija koje pruža ultrazvučni pregled male karlice čine ultrazvuk najvažnijom dijagnostičkom metodom bez koje se savremena ginekologija više ne može zamisliti. Metoda se pokazala jednostavnom, bezbednom i klinički važnom i sigurnom. Može se ponavljati onoliko puta koliko smatramo neophodnim, a da to ni na koji način ne ugrozi pacijentkinju. Pregled se može izvesti preko stomaka ili vaginalnim putem u zavisnosti od indikacija koje su uslovile pregled.

Ultrazvučni pregled male karlice omogućava:

 • Detaljno i merljivo (objektivno ) ispitivanje anatomije organa male karlice žene, pre svega materice i jajnika
 • Dijagnostiku tumora jajnika i materice
 • Ispitivanje uzroka neplodnosti
 • Praćenje rasta folikula i sluzokože materice
 • Zapaljenski procesi u maloj karlici
 • Praćenje efekata propisane terapije
 • Interventni ultrazvuk –obuhvata niz dijagnostičkih i terapijskih postupaka

Urotrakt

Prostata se može pregledati ultrazvukom preko trbuha uz punu mokraćnu bešiku, ali to je obično dosta slab prikaz. Najbolji je prikaz prostate kada se tanka sonda ultrazvučnog aparata plasira par centimetara u debelo crevo i direktno prisloni uz prostatu. Takav pregled se zovetransrektalni ultrazvuk prostate (TRUS). Prikaz prostate je tada odličan, tačno pokazuje sve promene u prostati, mokraćnoj cevi (uretri), mokraćnoj bešici i semenim vezikulama. Transretktalni ultrazvuk (TRUS) prostate je deo trijade rane dijagnostike karcinoma prostate, koju još čini digitorektalni pregled prostate i određivanje PSA-prostata specifičnog antigena. Važno je naglasiti da povišenje PSA ne znači uvek postojanje karcinoma prostate, jer se PSA povisi i kod upale prostate ili ako je prostata jako velika zbog dobroćudnog povećanja prostate. S druge strane bilo je pacijenata sa normalnim PSA ali sa karcinomom prostate. Zato je potrebno uraditi i ostale preglede pa potom donositi zaključke. Ako je neka od prethodnih metoda pregleda sumljiva radi se biopsija prostate. Biopsija prostate je „skoro pa bezbolna“, to znači da osim nelagodnosti zbog pregleda praktično nema bola. Uzimanje uzorka se radi „pištoljem“-aparatom čija igla u desetinki sekunde uleti u tkivo prostate i uzme uzorak. Karcinom prostate je jedan od najčešćih tumora kod muškaraca i njegova incidenca raste sa godinama zivota. Našim pacijentima savetujemo obzirom na neškodljivost i bezbolnost da urade preventivni transrektalni ultrazvuk prostate kako bi na vreme otrkrili i sprečili dalji razvoj bolesti.

Ultrazvučni pregled urotrakta radimo kod: pregleda prostate, mokraćne cevi (uretre), mokraćne bešike, semenih vezikula, impotencije, bračnog steriliteta, zapaljenskih procesa, bola, otoka ili drugih promena testisa ili penisa, tumora, povreda, bilo kakavih subjektivnih tegoba.

Dojke i pazušne regije

Ultrazvuk dojki i pazušnih regija uključujući i dojke sa silikonskim implantima je izuzetno važan pregled koji treba raditi barem jedanput godišnje jer je broj novo otkrivenih tumora dojke svake godine sve veći. Pregled pazušnih jama je takođe značajan segment pregleda jer se često uvećani limfni čvorovi pojave u ovom predelu i usmeravaju dalji dijagnostički i terapijski tok. Ultrazvuk dojki je efikasan, neškodljiv, bezbolan, te se preporučuje od početka reproduktivnog perioda života. Ultrazvuk dojki sa velikom verovatnoćom diferencira maligne od benignih promena. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja u prirodu nalaza, može se pod kontrolom ultrazvuka uraditi aspiracija (iglom se usisa deo sadržaja) ili biopsija (uzima se isečak tkiva) i dobijeni sadržaj se šalje na analizu.

Meka tkiva i zglobovi

Pod mekim tkivima se podrazumeva potkožno masno tkivo, mišići celog tela, dostupni nervi i regionalne limfne žlezde, a od zglobova se prvenstveno misli na: rame, lakat, šaku, koleno i skočni zglob.

Simptomi koji ukazuju na potrebu za pregledom:

 • Bol,
 • otok i izrasline u mekim tkivima tela,
 • lokalizovana izmena boje kože i izraslina, kao i pojačano strujanje krvi,
 • stanja nakon udara i povreda delova tela ili pomenutih zglobova, kao i neobjašnjiva oteklina zglobova sa ili bez bola.

Rezultati pregleda:

 • Procena morfologije mekih tkiva i trodimenzionalna procena izraslina uz procenu njihovih krvnih sudova i njihovo poreklo (procena neovaskularizacije).
 • Procena morfologije i vaskularizacija regionalnih limfnih žlezda.
 • Procena struktura koje učestvuju u funkciji zgloba.
 • Procena patološkog sadržaja u zglobu i procena unutrašnje površine zgloba.
 • Obavezna procena krvnih sudova u okolini zgloba.

Štitna žlezda

Ultrazvuk štitne žlezde sa kolor doplerom je pouzdana i bezbolna dijagnostička metoda, a u slučaju potrebe pregled se može ponavljati bez ikakvog rizika od oštećenja tkiva i ne zahteva posebnu pripremu pacijenta. Ultrazvukom se dijagnostikuju sve promene u veličini, strukturi (građi) i prokrvljenosti štitne žlezde. Ukoliko se otkriju neke promene na štitnoj žlezdi, pacijent se upućuje na pregled kod endokrinologa koji procenjuje potrebu dalje dijagnostike (laboratorijske analize, scintigrafija…).

Karotide

Uprkos činjenici da su arterije na vratu (karotidne arterije) lako dostupne i za dijagnostiku i za lečenje, njihovo začepljenje je u 70% slučajeva glavni uzrok moždanih udara, jednog od najčešćih uzroka smrti. Samo kod malog broja bolesnika moždanom udaru prethode karakteristični simptomi, najčešće su to privremeni, kratkotrajni poremećaji funkcije (oduzetost jedne polovine tela), kao i poremećaj vida. To su najkonretniji dokazi da se nešto dešava, ali, nažalost, u velikom procentu prva i jedina manifestacija oboljenja karotidnih arterija je moždani udar. Ako izuzmemo naslednu sklonost, na koju ne možemo uticati, ili neke oblike poremećaja nivoa masnoća koje takođe ne možemo sprečiti, sve ostale faktore rizika možemo eliminisati. Oni su isti i za bolest karotidnih arterija, kao i za sva oboljenja krvnih sudova – pušenje, povišen nivo masnoća u krvi, šećerna bolest, povišen krvni pritisak, gojaznost, nedovoljna fizička aktivnost. Najjednostavniji način za otkrivanje oboljenja karotida je skrining programom, koji podrazumeva planirane preglede ultrazvukom krvnih sudova vrata kod rizičnih grupa stanovništva. Tu pripadaju stariji od 55 godina, pušači, oni koji već imaju neko oboljenje krvnih sudova, ili nekog iz porodice s bolešću vratnih arterija, i treba ih pozivati na kontrolne ultrazvučne preglede iako nemaju nikakve simptome.

Srce

Ovom vrstom pregleda dobijaju se značajni podaci o morfologiji i funkciji srčanog mišića, srčanih zalistaka, dimenzijama srčanih šupljina, brzini protoka krvi kroz srce i velike krvne sudove. Kolor dopler tehnika omogućava vizualizaciju toka i brzine krvi kroz srčane šupljine i krvne sudove, na osnovu čega je procena stanja i stepena oštecenja mnogo preciznija.

Kada raditi ultrazvuk srca

Ultrazvuk srca bi trebalo uraditi bez obzira na godine života i postojanje tegoba. Metoda je neinvazivna, bezbolna, nije potrebna posebna priprema, nema štetnih dejstava i može se primenjivati u najranijoj životnoj dobi. Savetuje se mladim ljudima, sportistima, svima koji su izloženi stresu, ili imaju dodatne faktore rizika kao što su povišene masnoće u krvi, dijabetes, pušenje…

Ultrazvučni pregled srca treba vršiti kod:

 • dugogodišnjeg povišenog krvnog pritiska
 • stezanja, bola u grudima
 • bolesnika sa infarktom srca radi procene zahvaćenosti zone, snage srčanog mišića, ozbiljnosti nalaza i preporuka o daljem lečenju
 • bolesti srčanih zalistaka (stenoza-”suženje”, prolapsi, regurgitacije itd..)
 • kontrola postoperativnog stanja srca
 • kardiomiopatija-slabosti srčanog mišića
 • urođenih srčanih mana
 • embolusa u pretkomorama i komorama, tumora i cista perikarda i srčanog mišića…

Kolor dopler krvnih sudova

Kolor dopler krvnih sudova je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda kojom se može meriti protok krvi kroz krvne sudove vrata, ruku ili nogu.
Ovom metodom se mogu otkriti suženja krvnih sudova, ali i njihova proširenja (aneurizme). Na arterijama se mogu videti naslage ili plakovi koji sužavaju šupljinu krvnog suda. Doppler ultrazvukom se može otkriti tromboza – delimično ili potpuno zapušenje arterije ili vene ugruškom krvi. Takođe se mogu dijagnostikovati proširene (varikozne) vene i odrediti stepen proširenja.

Kada raditi kolor dopler krvnih sudova vrata

 • vrtoglavica, nestabilnost pri hodu
 • glavobolja
 • moždanog udara, neuroloških oboljenja
 • ateroskleroza
 • povišen holesterol i trigriceridi u krvi
 • kod osoba sa dugogodišnjim dijabetesom ili kod dugogodišnjih pušača
 • kod osoba sa genetskom predispozicijom

Od posebnog značaja je ovaj pregled za pacijente kod kojih se registruju ozbiljna suženja karotidnih arterija, što u perspektivi, ako se ništa ne preduzme, vodi trajnom začepljenju ovog krvnog suda sa mogućim teškim neurološkim komplikacijama a ne retko i smrću. Današnja vaskularna hirurgija je na tom nivou da se napred opisani problemi sa lakoćom rešavaju sa samo nekoliko dana provedenih u bolnici nakon operacije sa izuzetno retkim komplikacijama.

Kada raditi kolor dopler krvnih sudova nogu

 • proširene vene
 • otok nogu, promene u boji kože
 • povrede
 • priprema za operaciju vena, postoperativno praćenje
 • bol pri hodu
 • u rizičnu grupu spadaju pacijenti sa povišenim pritiskom, dijabetesom, aterosklerozom, pušači…

Kada raditi kolor dopler krvnih sudova ruku

 • bol, otok, promene boje kože
 • povrede
 • procena stanja krvnih sudova kod pacijenata kod kojih se planira kreiranje arteriovenske fistule za hemodijalizu-osobe sa bubrežnom insuficijencijom
 • procena funkcionalnosti kreirane arteriovenske fistule i eventualno postojanje komplikacija.

Donji i gornji ekstremiteti

Indikacije za pregled su grčevi, otoci, slabosti, promene boje i temperature ruke ili noge, kao i mnoga druga stanja prema preporuci lekara.

Transkranijalni dopler

Transkranijalni dopler je ultrazvučna metoda procene protoka krvi kroz krvne sudove mozga, neškodljiva i bezbolna metoda po pacijenta. Pre pregleda ne treba koristiti lak za kosu.

Potrebno ga je uraditi kod pacijenata sa:

 • preležanim moždanim udarom
 • kod pacijenata kod kojih se ustanovi postojanje značajnih suženja krvnih sudova vrata
 • kod pacijenata koji imaju naglo nastale simptome kao što su: vrtoglavica, pojava duplih slika, padovi, bez gubitka svesti, slabost jedne ili obe strane tela, prolazni gubitak vida na jednom oku, gubici svesti
 • pacijenti sa simptomima zaboravnosti, dezorijentacije, poremećajima pažnje
 • pacijenti sa migrenom

Ginekološki ultrazvučni pregled

Savremena ginekologija se više ne može zamisliti bez ultrazvučnog pregleda. Metoda je jednostavna, bezbedna, klinički važna i može se ponavljati koliko god puta je to potrebno a da to ni na koji način ne ugrozi pacijentkinju. Ginekološki ultrazvuk može se vršiti na dva načina: transabdominalno (preko stomaka) ili transvaginalno (vaginalnim putem). Transvaginalni ultrazvuk daje mnogo jasniju sliku jer je sonda mnogo bliža organima koji se pregledaju.
Ponekad se vrši i abdominalni i vaginalni ultrazvuk da bi se dobro pregledala cela karlica.

Kada raditi ginekološki ultrazvuk?

 • preporuka je da svaka žena uradi bar jednom godišnje ginekološki ultrazvuk u okviru redovnog ginekološkog pregleda
 • kod bola u maloj karlici
 • neredovnih, bolnih, obilnih krvarenja
 • izostanka ciklusa
 • praćenja rasta mioma materice i veličine i izgleda cista na jajnicima
 • lociranje spirale
 • ispitivanje izgleda i veličine materice i jajnika
 • praćenje rasta folikula i debljine sluzokože materice u toku tretmana steriliteta
 • dijagnoza i potvrda trudnoće(eventualno vanmaterične trudnoće) i dalje praćenje toka trudnoće.

Kako se pripremiti za pregled?

Ukoliko treba da imate transabdominalni ultrazvuk, potrebno je da popijete 4-5 čaša tečnosti na oko sat vremena pre pregleda i ne mokriti. Za transvaginalni ultrazvuk bešika treba biti prazna. Ako je potrebno uraditi i transabdominalni i transvaginalni ultrazvuk prvo se vrši transabdominalni ultrazvuk. Ultrazvučni pregled može biti dopunjen ginekološkim pregledom i uzimanjem briseva.

Akcije i popusti

Paket: P07

Urološki pregled i ultrazvuk, PSA, Free PSA, Index PSA

-45%
8.110 din
4.400 din
Paket: P05

Urološki paket

Urološki pregled sa ultrazvukom urotrakta

-51%
6.000 din
2.900 din
Paket: P06

Endokrinološki pregled sa analizama

Endokrinološki pregled sa ultrazvukom štitne žlezde, terapijom i analizom hormona TSH, FT3, FT4

-45%
7.910 din
4.300 din
Paket: P03

Internistički pregled sa ultrazvukom abdomena

Pregled specijaliste interne medicine sa ultrazvukom abdomena

-51%
6.000 din
2.900 din
Paket: P09

Kardiološki Sistematski Paket – pregledi sa analizama krvi

Kardiološki pregled, ultrazvuk srca, EKG nalaz + analize krvi: KKS, Sedimentacija, CRP, D-dimer, HbA1c, Glu, Lipidni status, Urea, Kreatinin, AST, ALT, CK, LDH, Fe, Feritin, TSH, fT3, fT4

-39%
21.000 din
12.750 din
Paket: P10

Ultrazvuk štitne šlezde i abdomena sa analizama hormona TSH, fT3 i fT4

Ultrazvuk štitne šlezde i ultrzvuk abdomena (bez kliničkog pregleda) sa analizama hormona štitne žlezde TSH, fT3 i fT4

-46%
7.910 din
4.200 din
Paket: P08

Kardiološki pregled, ultrazvuk srca, EKG nalaz, lekari KBC Dedinje

-38%
13.000 din
8.000 din
Paket: P04

Nefrološki pregled sa ultrazvukom abdomena

Pregled specijaliste nefrologije sa ultrazvukom adbomena

-51%
6.000 din
2.900 din

Ultrazvučna dijagnostika cena

Analiza / Usluga
Ultrazvuk abdomena3.000 din
Ultrazvuk dojke3.000 din
Ultrazvuk srca4.000 din
Ultrazvuk urotrakta3.000 din
Ultrazvuk štitne žlezde3.000 din
Ultrazvuk mekih tkiva4.000 din
Ultrazvuk aksila5.000 din
Ginekološki ultrazvuk3.500 din
Ultrazvuk vrata4.000 din
Kontakt