fbpx
Brzi antigenski test 1.500 din, rezultat za 10 min

Anti – Milerov hormon (AMH)

Anti – Milerov hormon ili skraćeno AMH je hormon koji luče preantralni i antralni folikuli, i koji se stvara u testisima kod muškaraca i jajnicima kod žena. Anti – Milerov hormon ima značajnu ulogu u reproduktivnom razvoju kod oba pola. U fetalnom periodu, AMH hormon blokira razvoj Anti -Milerovih kanala iz kojih se razvijaju ženski polni organi, i time stimuliše razvoj muških polnih organa. Kod devojčica, Anti – Milerov hormon pomaže razvoj ženskih polnih organa i ima veoma važnu ulogu u reproduktivnom periodu. Njegov nivo i uloga zavise od pola i uzrasta.

Značaj AMH hormona za reprodukciju

Anti – Milerov ima veoma značajnu ulogu u proceni reproduktivnih mogućnosti i zbog toga je veoma važan korak u dijagnosticiji procene plodnosti kada žena ima poteškoća sa ostvarivanjem trudnoće. 

Svima je poznato da, kako žena stari, zalihe jajnih ćelija koje se mogu oploditi postaju sve manje. Od trenutka rođenja, jajnici sadrže više hiljada nezrelih jajnih ćelija, koje vremenom rastu, sazrevaju, ali se i njihov broj i kvalitet smanjuje. AMH hormon nam daje informaciju o rezervi jajnih ćelija i njihovom reproduktivnom potencijalu, zbog čega je veoma važan za žene koje su starije od 35 godina a žele da se ostvare kao majke. Kako se žena bliži menopauzi, broj i kvalitet, odnosno reproduktivni potencijal jajnika polako počinje da opada. 

amh hormon - jajne celije

Anti – Milerov hormon (AMH) cena

Analiza / Usluga
Vađenje krvi110 din
Anti Mullerian hormon2.750 din

Kada se radi analiza Anti – Milerovog hormona?

AHM hormon se pre svega radi kada je potrebno proceniti reproduktivnu sposobnost žene na osnovu informacije koliko je zdravih jajnih ćelija preostalo za oplodnju. Ukoliko je ovarijalna rezerva žene visoka, veće su šanse da će doći do začeća. Suprono tome, ukoliko je ovarijalna rezerva žene niska, to može ukazivati na poteškoće sa začećem. 

Ovaj hormon je iz tog razloga nezaobilazni korak u proceni plodnosti žene kada se obrati lekaru radi rešavanja problema sa ostvarivanjem trudnoće. Tako, AMH hormon je važan u proceni rekacije organizma na proces vantelesne oplodnje. 

Pored njegove osnovne funkcije – procene ovarijalne rezerve, rezultati AMH testa su značajni u dijagnostici poremećaja menstrualnih ciklusa i otkrivanju uzroka nedostatka mentruacije, sindroma policističnih jajnika, praćenju opšteg reproduktivnog zdravlja žena, praćenju menopauze, ali i statusa karcinoma jajnika. Dakle, na analizu AMH hormona u krvi, lekar može uputiti kada je potrebno dodatno ispitati uzroke problema sa začećem, kada žena ima problem sa menstrualnim ciklusom, kada je potrebno dodatno ispitati reproduktivno zdravlje žene. Pored toga, analiza AMH hormona je važna u procesu vantelesne oplodnje, ali i kao integralni deo procesa lečenja karcinoma jajnika.

Koje su normalne / referentne vrednosti AMH?

Kao što je pomenuto ranije u tekstu, ovarijalna rezerva se vremenom, kako žena stari, progresivno smanjuje. To znači da sa godinama i vrednosti AMH hormona postaju niže. U nastavku teksta su prikazane referentne vrednosti AHM hormona, ali napominjemo da prikazane vrednosti služe samo kao smernice, te da je neophodno da procenu vrednosti izvrši strucno medicinsko lice.

Muškarci         1.43-11.6 ng/ml

Žene

20-24 god. 1.52-9.95 ng/ml

25-29 god. 1.20-9.05 ng/ml

30-34 god. 0.71-7.59 ng/ml

35-39 god. 0.405-6.96 ng/ml

40-44 god. 0.059-4.44 ng/ml

45-50 god. 0.010-1.79 ng/ml

*Prikazane vrednosti se uzimaju kao opšteprihvaćene i služe samo kao smernica. Savetujemo da se tumačenje konkretnih rezultata prepusti stručnom medicinskom licu.

Visok nivo AMH hormona 

Ukoliko rezultati AMH testa pokažu visoke vrednosti ovog hormona, to pre svega ukazuje na to da su ovarijalne rezerve žene velike, i da su, shodno tome, šanse za ostvarivanje trudnoće velike. Međutim, pored toga, povišene vrednosti AMH hormona mogu ukazivati na prisustvo policističnih jajnika (PCOS), jednog od najčešćih hormonskih poremećaja kod žena, zbog čega je test AMH hormona među najefikasnijim sredstvima za dijagnostiku policističnih jajnika. 

Nizak nivo AMH hormona

Nizak nivo hormona nedvosmisleno ukazuje na to da je ovarijalna rezerva mala, odnosno da je broj jajnih ćelija koje je moguće oploditi mali. Ovaj parametar je veoma važan za žene koje se bore za ostvarivanje trudnoće, kao jedan od glavnih koji pokazuje reproduktivni potencijal i daje informaciju o plodnosti žene. Takođe, nizak nivo AMH hormona uglavnom ukazuje i na menopauzu i perimenopauzu.

Kako povećati vrednosti AMH hormona?

Nažalost, ne postoje pouzdani naučni dokazi da je moguće povećati vrednost AMH hormona. Postoje određene naučne studije koje ukazuju na to da vitamin D ima određenu ulogu u povećanju nivoa AMH hormona, odnosno da može doprineti porastu ovog hormona, ali ta tvrdnja još nije na nivou pouzdane naučne činjenice. 

Vrednosti AMH hormona tokom života prirodno variraju, što je uzrokovano samim protokom vremena i starenjem organizma žene. U mladosti, nivo AMH hormona je veliki, te žena u mlađem uzrastu prirodno ima veću ovarijalnu rezervu zdravih jajnih ćelija, što omogućava da žena lakše ostane trudna. Međutim, kako ženino telo stari sa godinama, tako i broj i kvalitet jajnih ćelija progresivno opada, zbog čega žene u kasnijim godinama uglavnom imaju poteškoće sa ostajanjem u drugom stanju prirodnim putem. Usled toga se uglavnom odlučuju da pokušaju sa vantelesnom oplodnjom, a AMH hormon u tom procesu takođe ima važnu ulogu u proceni ovarijalne rezerve pre samog postupka.

Kontakt