fbpx

D dimer

D-dimer nastaje u organizmu kada se rastvara krvni ugrušak u telu. To je jedan od proteinskih fragmenata koji je teško otkriti kada je na nižem nivou ali kada telo stvara i razgrađuje krvne ugruške onda se lako detektuje jer se njegov nivo u krvi znatno povećava. Prilikom povrede tkiva i krvnog suda telo krvari i pokreće se proces hemostaze u cilju stvaranja krvnog ugruška koji će ograničiti i zaustaviti krvarenje. Tom prilikom nastaje fibrin koji se međusobno povezuje i stvara fibrinsku mrežu koja sa trombocitima utiče na zadržavanje krvnog ugruška na mestu oštećenja dok ne zaraste. Kad oštećenje zaraste stvara se enzim plazmin koji će eliminisati ugrušak tj. tromb na manje delove da bi se lakše uklonili. Jedan od tih manjih delova razgrađenog fibrina je upravo D-dimer.

d dimer

D-dimer normalan rezultat

Normalan rezultat D-dimera (ispod gornje granice referentne vrednosti) ukazuje da osoba nema trenutno stanje ili bolest koja dovodi do povećanog stvaranja i razgradnje krvnog ugruška) znači da je najverovatnije da testirana osoba nema akutno stanje ili bolest koja uzrokuje pojačano stvaranje i raspad ugrušaka. Kod trudnica D-dimer može biti normalno povišen i to što je starija trudnoća veća je i vrednost D-dimera.

d dimer

D-dimer povišen rezultat

Povišen rezultat D dimera ukazuje na prisustvo povišenog nivoa proizvoda razgradnje fibrina ali bez podataka o samoj lokaciji ugruška. Može biti povišen kod venske tromboembolije (VTE) ili kod diseminovane intravaskularne koagulacije (DIC) kada je vrlo povišen.

D-dimer se kao laboratorijska analiza radi kod sumnje na tromboze (duboka venska tromboza, plućna embolija, diseminovana intravaskularna koagulacija) i kod stanja koja mogu da dovedu do njih i kod praćenja toka terapije tromboza, a kod oboljenja izazvana SARS-CoV-2 virusim (Covid stanje).

d dimer

D dimer cena

Analiza / Usluga
D-dimer 1.800 din
SARS-CoV-2 Antigen bris 1.500 din
SARS-CoV-2, S (SPIKE) RBD IgG Antitela 1.800 din
SARS-CoV-2, detekcija antitela IgG 2.000 din
SARS-CoV-2, detekcija antitela IgM 2.000 din
Anti-SARS-CoV-2, detekcija ukupnih Antitela 2.000 din
Pregled lekara opste prakse 990 din
CRP C-reaktivni protein 600 din
Sedimentacija 150 din
LDH 230 din
Feritin 790 din
Fibrinogen 210 din
AST (SGOT) 100 din
ALT (SGPT) 100 din
Kontakt