fbpx
Brzi antigenski test 1.500 din, rezultat za 10 min

Tumor marker debelog creva – Ca 19-9

Najčešći karcinom gastrointestinalnog trakta je karcinom debelog creva. Prema učestalosti tumora, čak i u razvijenim zemljama, kolorektalni tumor (karcinom kolona i rektuma) je na trećem mestu i godišnje oboli do 1,2 miliona ljudi na svetu.

U Srbiji je ovaj karcinom na drugom mestu po učestalosti i obolevanju, kod žena posle karcinoma dojke, kod muškaraca posle karcinoma pluća. Iako učestalost karcinoma kolorektuma raste sa godinama starosti, u Srbiji je sve češća pojava da obolevaju i osobe mlađe od 40 godina, zbog toga je on na drugom mestu kao faktor umiranja i rasta mortaliteta.

Većina karcinoma debelog creva nastaje iz benignih polipa, koji u procesu višestruke genetske promene, od benignih ćelija postaju maligne. U zavisnosti od toga da li karcinom zahvata desnu ili levu stranu, simptomi su različiti, od neuredne stolice u smislu zatvora ili proliva, do pojave krvi u stolici, gubitka apetita, razvoja anemije i gubitka kilaže. 

tumor markeri debelog creva

Zlatni standard u postavljanju dijagnoze tumora debelog creva

Kolonoskopija je zlatni stardan u postavljanju dijagnoze tumora debelog creva, ona mogućava direktnu sliku unutrašnjosti debelog creva i vizuelizaciju sluznice debelog creva, kao i uzimanje uzorka za patohistološki nalaz.

Zbog sve većeg porasta broja obolelih od karcinoma debelog creva i sve kasnijeg otkrivanja ove bolesti, često u poodmakloj fazi, kada je smanjen proceat preživljavanja, sve više se ističe značaj preventivnih pregleda i analiza. Bez obzira da li je tumor dobroćudan ili agresivan i pokazuje sklonost ka ubrzanom rastu i metastaziranju, ukoliko se dijagnostikuje bolest na samom početku, moguće je potpuno izlečenje, a samim tim i bolji kvalitet života.

Uz kolonoskopiju, dragocena pomoć u dijagnostici karcinoma debelog creva su ciljani laboratorijski testovi, a jedan od njih je tumor marker debelog creva – Ca 19/9. Ovaj tumor marker je odgovor na postojanje benignog ili malignog tumora debelog creva i koristi se kao biohemijski indikator za prisustvo kancerogenih ćelija. 

Tumor markeri debelog creva – Ca 19-9

Tumor markeri su proizvodi samog tumora ili ih proizvodi imuni sistem kao odgovor na tumor ili neko drugo benigno stanje, tako da njihov nivo u krvi najčešće odgovara veličini tumorne mase. To su najčešće molekuli belančevina ili šećera koji se pojavljuju ukoliko je narušena ravnoteža u organizmu vezana za određenu vrstu karcinoma. Oni se nalaze i otkrivaju u krvi, urinu ili samom kancerogenom tkivu. Merenje i indentifikacija tumor markera je veoma korisna za dijagnostiku, lečenje, a posebno praćenje napredovanja izlečenja i skrininga posle izlečenja.

Tumor marker Ca 19-9 je primarni tumorski marker organa za varenje, debelog creva, želudca, jednjaka, kao i pankreasa. Ca 19-9 se određuje osobama koje već imaju dijagnostikovani karcinom debelog creva ili pankreasa i najčešće se koristi kao pomoć u praćenju odgovora na terapiju ili ponovnom otkrivanju bolesti.

Analiza tumor markera Ca 19-9 radi se na uzorku venske krvi pacijenta. Poželjno je da uzimanje krvi ne bude neposredno posle obroka i nije potrebna nikakva prethodna priprema za uzorkovanje. 

Kada se radi tumor marker Ca 19-9?

Tumor marker Ca 19-9 predstavlja jednu od smernica u ispitivanju pacijenata koji ima simptome koji su prvi znak tumora. Kada kod lekara opšte medicine dođe pacijent koji se žali na uporne prolive, neobjašnjivu anemiju i bolove koji ne prolaze ni uz terapiju, on zatraži da se uradi tumor marker Ca 19-9.

Pored tumor markera treba da se odradi i ultrazvuk stomaka, stolica na okultno krvarenje i predlog da gastroenterolog odradi kolonoskopiju. 

Zbog čega kod nekih pacijenata ne može da se odredi Ca 19-9?

Kako bi se sintetisao Ca 19-9 potreban je enzim 1,4-fukozil –transferaza. Postoje ljudi koji nemaju taj enzim, 5% je takvih na svetu, oni ne mogu da sintetišu Ca 19-9, pa čak ni u slučaju kada je karcinom u poodmakloj fazi, vrednosti ovog tumor markera su kod ovih osoba u granicama normalnih vrednosti. 

tumor debelog creva

Tumor markeri debelog creva – rezultati

Povišene vrednosti Ca 19/9 ne daju 100% sigurnost da postoji karcinom, tek 70-80% tumora debelog creva daje povišene vrednosti, ali i neka druga stanja mogu da daju povišene vrednosti. Međutim, vrednosti ne mogu da se uzimaju kao sigurni dokazi, već su smernice da se postavi sumnja, ako postoje tegobe, da se dođe do uzroka.

Vrednosti Ca 19-9 određuju se imunotestovima. Pošto postoje značajne razlike u testovima, dešava se da kod istog pacijenta, različiti testovi daju različite rezultate. Ukoliko je zbog napredovanja lečenja karcinoma debelog creva važno pratiti vrednosti Ca 19-9, onda uvek treba koristiti istu metodu određivanja.

Vrednosti Ca 19-9 ne koriste se samostalno u dijagnostici i praćenju napredovanja izlečenja, već se kombinuju sa rezultatima ostalih dijagnostičkih procedura. 

Prognostički značaj Ca 19-9

Dobra polazna osnova je da se pre operacije odradi Ca 19-9, tada će vrednosti ovog tumor markera sigurno biti u koleraciji sa težinom bolesti, ali i pokazatelji na osnovu kojih će se pratiti tok oporavka. Od vrednosti ovog tumor markera, uz dopunu drugih analiza, rezultata snimanja i biopsije, zavisi operativni tok.

Što se postoperativnih koncentracija Ca 19-9, što su njihove vrednosti niže, naročito se gledaju vrednosti tri meseca posle operacije, veće su šanse za duže preživljavanje. Ukoliko posle operacije raste koncentracija Ca 19-9, ukazuje na to da kancer napreduje i da je neophodno prekidati ili menjati terapiju. Dobro je da se neposredno, pre svakog ciklusa terapija, odredi Ca 19-9 zato što se tako dobija bazna vrednost sa kojom će se uporediti rezultati nakon terapije. 

Važno!

  • Koncentracija Ca 19-9 u serumu nije apsolutni dokaz o prisustvu ili odsustvu malignih bolesti.
  • Ca 19-9 nije dovoljno osetljiv, a ni specifičan, da bi mogao da se koristi kao skrining na kancer debelog creva kod svih pacijenata.
  • Rezultati mogu da varijaju od laboratorije do laboratorije, zato što se razlikuju metode za  ispitivanje Ca 19-9. Obično se radi serija Ca 19-9 testova, zato se savetuje da se rade istom metodom u istoj laboratoriji, kako bi se rezultati lakše uporedili i protumačili.
  • Kod 10% bele populacije, ljudi kojima nedostaje Luisov antigen, ni jedna ćelija ne proizvodi Ca 19-9, čak ni one sa velikim tumorima.
  • Kod ovih osoba određivanje tumor markera Ca 19-9 nema dijagnostički značaj.

Tumor marker debelog creva – Ca 19-9 cena

Analiza / Usluga
Vađenje krvi110 din
CA 19.91.300 din
Kontakt