fbpx
Saradnja sa svim osiguravajućim kompanijama !!!

Kompletna krvna slika (kks)

Šta je kompletna krvna slika?

Kompletna krvna slika ili KKS se odnosi test krvi koji meri mnogo različitih parametara i karakteristika krvi. Kompletnom analizom krvi se mogu blagovremeno otkriti određene disfunkcionalnosti koje mogu uticati na zdravlje u celini i koje bi trebalo na vreme lečiti. Drugim rečima, kompletna krvna slika pomaže u dijagnostikovanju širokog spektra stanja, od infekcije do raka. Zbog toga je kompletna krvna slika veoma važan korak u ranom otkrivanju prisustva bolesti i blagovremenom lečenju. 

Analizom krvne slike se utvrđuje da li postoje odstupanja od referentnih vrednosti u broju krvnih zrnaca, odnosno, da li postoji povećanje ili smanjenje krvnih zrnaca. Ovde je važno napomenuti da referentne vrednosti variraju u zavisnosti od pola i uzrasta, a u rezultatima kompletne krvne slike će svakako biti navedeno koje su to vrednosti referentne za dati uzrast i pol. 

U našoj laboratoriji nalaz je gotov za samo par minuta, bez čekanja.

kompletna krvna slika

Kompletna krvna slika (kks) cena

Analiza / Usluga
Vađenje krvi110 din
Krvna slika+LF400 din

Šta obuhvata kompletna krvna slika?

Konkretno, kompletnom krvnom slikom se dobijaju podaci u sledećim parametrima u krvi:

 • Crvena krvna zrnca, koja prenose kiseonik iz pluća do ostatka tela.
 • Bela krvna zrnca, koja se bore protiv infekcija i drugih bolesti. Postoji pet glavnih tipova belih krvnih zrnaca. KKS test meri ukupan broj belih krvnih zrnaca u krvi. 
 • Trombociti, koji zaustavljaju krvarenje pomažući krvi da se zgruša.
 • Hemoglobin, protein u crvenim krvnim zrncima koji prenosi kiseonik iz pluća do ostatka tela.
 • Hematokrit, merenje u kom se procentu krv sastoji od crvenih krvnih zrnaca.
 • Srednja korpuskularna zapremina (MCV), mera prosečne veličine crvenih krvnih zrnaca.

Kada se radi KKS?

Kompletna krvna slika je uobičajeni test krvi koji je često deo rutinskog pregleda. Podaci dobijeni kompletnom krvnom slikom mogu pomoći u otkrivanju različitih zdravstvenih problema, uključujući infekcije, anemiju, bolesti imunog sistema i rak krvi.

Vaš odabrani lekar može naručiti kompletnu krvnu sliku kao deo vašeg pregleda ili da nadgleda vaše opšte zdravlje. Test se takođe može koristiti još i za:

 • Dijagnostiku bolesti krvi, infekcija, poremećaja imunog sistema ili drugih zdravstvenih stanja,
 • Provere da li postoje promene u postojećem poremećaju krvi.

Tumačenje kompletne krvne slike – šta govore rezultati?

Kao što je gore navedeno, kompletnom krvnom slikom se dobijaju informacije o broju ćelija u krvi. Napominjemo da je tumačenje rezultata neophodno prepustiti stručnom licu, odnosno, doktoru koji vas je uputio na kompletnu analizu krvi, i važno je ne donositi zaključke sam, ali u informativne u nastavku navodimo koji su mogući razlozi zašto vrednosti, odnosno, nivoi nisu u refrentnom opsegu:

 • Abnormalni nivoi crvenih krvnih zrnaca, hemoglobina ili hematokrita mogu biti znak anemije, bolesti srca ili nedostatka gvožđa u organizmu
 • Nizak broj belih krvnih zrnaca može biti indikator prisustva određenog autoimunog poremećaja, poremećaja koštane srži ili raka
 • Visok broj belih krvnih zrnaca može ukazivati na prisustvo infekcije ili reakcije na određeni lek
 • Nedostatak gvožđa ili drugih vitamina i minerala
 • Prisustvo neke infekcije ili upale
 • Kao reakcija na određene lekove
sedimentacija eritrocita

Ponovo ističemo da isključivo vaš lekar može doneti zaključak o vašem stanju na osnovu rezultata kompletne krvne slike i drugih analiza ukoliko su potrebne za konačnu dijagnostiku. Dakle, abnormalni nivoi ne znači nužno da je posredi zdravstveno stanje koje zahteva lečenje. Na abnormalne nivoe parametara može uticati i ishrana, nivo aktivnosti, određeni lekovi, menstruacija, nedovoljno pijenje vode i drugi faktori. Jedino će vaš doktor, na osnovu prethodnih i dopunskih analiza, uzimajući u obzir vašu anamnezu, moći da proceni vaše stanje i odredi dalji tok ispitivanja ili lečenja. 

Ovde je takođe važno istaći da kompletna krvna slika, iako daje značajne podatke o stanju pacijenta, ipak nije dovoljna da se samo na osnovu njenih rezultata donese konačna procena stanja pacijenta, već se posmatra kao još jedna u nizu metoda dijagnostike koja mora biti dopunjena drugim analizama ukoliko postoji sumnja na prisustvo nekog zdravstvenog problema. 

Kompletna krvna slika kod korone

Kompletna krvna slika jeste dobra dodatna analiza u nizu drugih analiza za otkrivanje prisustva korona virusa u organizmu, ali je važno imati na umu da nije dovoljna sama po sebi. Rezultati krvne slike mogu biti upozorenje da postoji mogućnost zaraze korona virusom, ali su svakako potrebna dalja i indikativnija ispitivanja predviđena za detektovanje korona virusa u organizmu. Ono što u krvnoj sllici može biti indikativno jeste snižen nivo ukupnog broja belih krvnih zrnaca, odnosno, leukocita, kao i snižen broj limfocita (podgrupe leukocita). Razlog zašto ovi parametri mogu biti indikativni jeste što se ove ćelije bore protiv virusa, što može dovesti do njihovog snižavanja. 

Pored navedenog, analiza kompletne krvne slike je važan test prilikom otkrivanja prisustva korona virusa i zbog procene nivoa hemoglobina i trombocita, budući da i ovi parametri bivaju pogođeni prisustvom korona virusa u organizmu. Uz dodatne analize, kompletna krvna slika će pomoći otkrivanju virusa i na taj način doprineti dijagnostici, ali se zaključci nikako ne smeju donositi samo na osnovu jedne analize. Navedeno je da abnormalni rezultati krvne slike mogu biti posledica brojnih stanja, te da ovaj test, iako je važan za dijagnostiku korona virusa, ipak nije sam dovoljan. 

Akcije i popusti

Paket: A02

Analiza krvi i urina

Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, Urea, Kreatinin, Gvozđe, Glukoza, Kompletni Lipidogram, AST, ALT, Urin mikroskopski sediment

-47%
2.270 din
1.200 din
Paket: A03

Analiza krvi i urina za trudnice

Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, Urea, Kreatinin, Gvozđe, Glukoza, Urin mikroskopski sediment

-41%
1.370 din
800 din
Kontakt