fbpx
Brzi antigenski test 1.500 din, rezultat za 10 min

Kalcitonin

Kalcitonin – specifičan hormon štitne žlezde

Ljudski organizam predstavlja savršen proizvod prirode, koji radi po veoma kompleksnom mehanizmu. Da bi sve dobro funkcionisalo, potrebna je međusobna usklađenost i „komunikacija“ svih ćelija, tkiva i organa, koja se odvija zahvaljujući različitim složenim procesima. Pomenuti procesi rezultat su prvenstveno pravilnog rada nervnog i endokrinog sistema.  

Endokrini sistem obuhvata nekoliko grupa veoma važnih žlezda sa unutrašnjim lučenjem (hipofiza, štitna žlezda, paratireoidna žlezda, pankreas, nadbubrežne žlezde, polne žlezde), koji putem hormona dospevaju u krvotok i na taj način utiču na rad svih organa. Štitna ili tiroidna žlezda, kao sastavni deo složenog endokrinog kompleksa, sprovodi veoma važne funkcije u organizmu – izlučivanjem svojih hormona reguliše ubrzanje metabolizma i brzinu sagorevanja kalorija, utiče na rad srca i celokupnog kardiovaskularnog sistema, učestvuje u regulaciji telesne temperature, kontroliše način kontrakcije mišića i mnoge druge važne procese.

Pored glavnih hormona tiroide – tiroksina T4 i trijodotironina T3, štitna žlezda proizvodi i kalcitonin, koji pomaže u regulisanju načina na koji organizam koristi kalcijum. 

Kalcitonin cena

Analiza / Usluga
Vađenje krvi110 din
Kalcitonin1.400 din
Kalcijum ukupni150 din

Šta je kalcitonin?

Kalcitonin (HCT) predstavlja hormon štitne žlezde, koji je zadužen za regulaciju nivoa kalcijuma i fosfata u krvi. Proizvodnja ovog hormona direktno zavisi od parafolikularnih ćelija, tzv. C – ćelija tiroide. 

Regulacija nivoa kalcijuma pod uticajem kalcitonina suprotna je delovanju paratireoidnih hormona. Naime, i PTH hormon i kalcitonin regulišu nivo serumskog kalcijuma. PTH hormon, koji predstavlja produkt rada paratiroidnih žlezda, kontroliše nivo kalcijuma u krvi, tako što ga povećava. Uz kalcijum, reguliše i nivo fosfora i vitamina D u krvi i kostima. Za razliku od njega, hormon kalcitonin smanjuje nivo kalcijuma u krvi. 

Kalcitonin se metaboliše u jetri i bubrezima, a reguliše nivo kalcijuma na dva načina – privremenim blokiranjem osteoklasta ( ćelija koje razgrađuju kalcijum iz koštanog sistema ), kao i smanjivanjem količine kalcijuma koju reapsorbuju bubrezi. Kalcitonin blokira koštanu resorpciju i na taj način sprečava gubitak kalcijuma u vreme stresnih stanja ( tokom trudnoće, laktacije i rasta ). 

Kalcijum je jedan od najvažnijih minerala u organizmu čoveka, koji se u najvećim količinama skladišti u kostima, ali se prirodno nalazi i u krvotoku. Značaj serumskog kalcijuma je veliki – pomaže pravilnom radu srca, kontrakciji mišića prilikom kretanja, utiče pozitivno na nervni sistem, pomaže u zgrušavanju krvi prilikom krvarenja itd.  

Međutim, iako je poznata uloga kalcitonina, njegov značaj za organizam čoveka je veoma specifičan. Razlog tome je upravo činjenica što smanjeni ili povišeni nivoi kalcitonina izazivaju malo ili nimalo simptoma. 

Ranije se sintetički oblik kalcitonina koristio za lečenje osteoporoze, Pagetove bolesti kostiju i hiperkalcemije. Uvođenjem novih lekova (bisfosfonati), odustalo se od lečenja ovim hormonom. 

Referentne vrednosti kalcitonina u krvi

Normalne vrednosti ovog hormona mogu varirati u zavisnosti od laboratorije gde se vrši testiranje. Ipak, neke univerzalne referentne vrednosti kalcitonina u krvi mogu se iskazati na sledeći način: 

  • za muškarce: od 0 do 7,5 pg/ml
  • za žene: od 0 do 5,1 pg/ml

Kod novorođenčadi, nivo kalcitonina je uglavnom povišen, sa tendencijom brzog opadanja i održavanja normalne koncentracije tokom detinjstva i odraslog perioda. Takođe, nešto viša referentna vrednost kalcitonina kod muškaraca javlja se zbog nešto veće mase C-ćelija kod muškaraca nego kod žena. 

Ipak, pregled rezultata vrednosti nivoa kalcitonina trebalo bi da tumači isključivo lekar, koji će vas uputiti na dodatna testiranja ukoliko je potrebno. 

Uloga C-ćelija štitne žlezde

Štitna žlezda predstavlja malu žlezdu oblika leptira, koja je smeštena u prednjem delu vrata. Kao deo endokrinog sistema, štitna žlezda luči određene hormone i na taj način kontroliše mnoge važne funkcije u organizmu. Izgrađena je od dve vrste ćelija – folikularnih ( proizvode hormone T3 i T4, koji regulišu jod u krvi ) i parafolikularnih ili C-ćelija ( proizvode hormon kalcitonin ). C-ćelije se nalaze u manjim grupama između folikula ili na zidu folikula. Njihova uloga se ogleda u sintezi kalcitonina i regulaciji nivoa kalcijuma u krvi. Kada se nivo serumskog kalcijuma u krvi poveća, C-ćelije štitne žlezde proizvode veću količinu kalcitonina, koji se oslobađa u krvi. Prilikom smanjenja nivoa kalcijuma u krvotoku, štitna žlezda prekida lučenje ili oslobađa manju količinu kalcitonina. 

Simptomi koji ukazuju na povišene vrednosti kalcitonina

Povišene vrednosti kalcitonina uglavnom nisu štetni i ne utiču negativno na organizam, pa može doći do izostanka simptoma. Međutim, postoje slučajevi kada visok nivo kalcitonina u krvi može ukazati na određena patološka stanja: 

  • kod medularnog karcinoma štitne žlezde (MTC) – čini 5 do 10 % svih karcinoma štitne žlezde, spada u retke oblike tumora tiroide, koji mogu prouzrokovati da C-ćelije proizvode višak kalcitonina. Same povišene vrednosti pomenutog hormona nisu štetne za organizam, ali jeste karcinom MTC, koji može metastazirati na druga tkiva, posebno na limfne čvorove. 
  • kod hiperplazije C-ćelija – predstavlja benigno umnožavanje C-ćelija u štitnoj žlezdi, što može doprineti i povećanju nivoa kalcitonina. Iako nekancerogena, hiperplazija ponekad može napredovati u MTC. 
  • kod leukemijskih poremećaja ili se može javiti kao rezultat kod pojave sitnoćelijskog karcinoma pluća, dojke ili prostate.

Kako su usko povezana navedena stanja i povišen kalcitonin, simptomi koji se mogu javiti su pojava kvržice na prednjem delu vrata, kao i problemi sa gutanjem. U tim slučajevima, doktor će tražiti testiranje ovog hormona, kako bi proverio i isključio pomenuta oboljenja. 

Pored toga, povišen nivo kalcitonina u krvi može se javiti i kod hiperparatireoidizma, hipergastrinemije, problema sa bubrezima, pankreasom, kod hroničnih zapaljenskih procesa itd.  

Nizak nivo kalcitonina 

Nizak nivo kalcitonina ne uzrokuje nikakav negativni efekat na organizam. U prilog tome ukazuje i činjenica da kod pacijenata kod kojih je štitna žlezda uklonjena, ne pokazuju nikakve štetne simptome.  

Kada i na koji način se sprovodi kalcitonin analiza?

Kalcitonin analiza sprovodi se veoma jednostavno, putem analize krvi. Međutim, kako povišena ili smanjena koncentracija kalcitonina u krvi sama po sebi ne izaziva simptome, doktor može tražiti analizu ovog hormona isključivo u sledećim slučajevima:

– da potvrdi dijagnozu medularnog karcinoma štitne žlezde – MTC ili hiperplazije C-ćelija

– za praćenje toka lečenja MTC

– ukoliko osoba ima naslednu anamnezu endokrinih tumora i slično. 

Akcije i popusti

Paket: A05

Analiza hormona štitne žlezde Premium

TSH, FT3, FT4, Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, Glukoza, kompletan lipidni status, AST, ALT, Urea, Kreatinin, Gvožđe.

-49%
3.770 din
1.900 din
Paket: A06

Analiza polnih hormona Standard

FSH, LH, Estradiol.

-38%
2.420 din
1.500 din
Paket: A07

Analiza svih 6 polnih hormona Premium

FSH, LH, Prolaktin, Progesteron, Testoster. , Estradiol.

-26%
4.730 din
3.500 din
Kontakt